Toxoplasma igg pozitiv, Toxoplasma gondii Ac IgG | Regina Maria


When primary acute infection is acquired du­ring pregnancy, the mother can be asymptomatic but the fetus may be congenitally infected, the results being severe neurological and ocular sequelae. The prevalence of con­genital toxoplasmosis is cases in The present paper aims toxoplasma igg pozitiv presenting a complete diagnosis and treatment protocol of acute toxoplasmosis infection toxoplasma igg pozitiv pregnancy.

International scientific papers and protocols of recent date have been reviewed. The main conclusion is that screening should be offered in every pregnancy, and primary diagnosis should comprise a serologic profile IgG, IgM, IgA, IgE. In case of a positive serological screening, the testing must be repeated, and treatment spiramycin is begun until the second results. In pregnancies over 18 weeks an amniocentesis is indicated to toxoplasma igg pozitiv fetal congenital infection. The treatment for acute fetal infection is a combination of pyrimethamine, sulfadiazine, and folinic acid.

Studies conducted on fetal sequelae in case of acute toxoplasmosis infection in first trimester pregnancies concluded that therapeutic abortion is not indicated. Atunci când infecţia primară acută are loc în tim­pul sarcinii, aceasta poate să toxoplasma igg pozitiv asimptomatică pentru ma­mă, dar poate să producă o infecţie congenitală severă, cu sechele neurologice şi oculare fetale.

Prevalenţa infecţiei toxoplasmice congenitale este de cazuri la Lucrarea de faţă are ca scop să prezinte un oxiuri tratament rapid complet de diagnostic şi tratament al infecţiei acute cu Toxoplasma gondii în sarcină.

toxoplasma igg pozitiv

Pentru atingerea scopului s-au revizuit articole şi ghiduri din literatura toxoplasma igg pozitiv de specialitate de dată recentă. În cazul suspectării unei infecţii acute, testarea trebuie repetată, până la sosirea rezultatelor instituindu-se un tratament medicamentos cu spiramicină.

La sarcinile de peste 18 săptămâni se va indica efec­tua­rea unei amniocenteze pentru confirmarea transmiterii fe­tale. Tratamentul infecţiei fetale constă în administrarea unei combinaţii de pirimetamină, sulfadiazină şi acid folinic. Prin­cipalele studii despre afectarea fetală în cazul infecţiei acute în primul trimestru de sarcină au concluzionat că avortul tera­peu­tic nu este indicat. Când infecţia are loc în timpul sarcinii, deşi asimptomatică pentru mamă, aceasta poate genera o infecţie congenitală severă, cu afectarea neurologică şi oculară a fătului.

Odată cu introducerea metodelor de prevenţie a toxoplasmozei, rata infecţiei primare a scăzut considerabil. În prezent, rata infecţiei neonatale este de cazuri la Infecţia cu Toxoplasma gondii în timpul sarcinii, precum şi toxoplasma igg pozitiv acesteia la nou-născut continuă să fie cauza unei afecţiuni grave, dar care poate fi prevenită.

S-a estimat că între şi 5.

Interpretarea rezultatelor Ce presupune?

Deşi aparent sănătoşi la naştere, sechelele semnificative pe termen lung devin evidente abia la luni sau ani distanţă. Transmitere Mai multe studii au dezvăluit principalele căi de trans­mitere a infecţiei cu Toxoplasma gondii, acestea fiind ingestia de chisturi tisulare din carne incomplet pre­parată sau din oochisturi din sol, alimente ori apă contami­nate cu fecale de pisică 3,4.

Studiile recente au demonstrat că, totuşi, contactul direct cu pisicile nu reprezintă un factor de risc semnificativ pentru contractarea infecţiei în timpul sarcinii 5. Infecţia congenitală fetală poate avea loc numai în timpul fazei acute a infecţiei, când toxoplasma toxoplasma igg pozitiv în sângele matern este toxoplasma igg pozitiv către placentă şi făt.

Formarea de anticorpi ca răspuns la prezenţa infecţiei transformă parazitul din stadiul de trofozoid la forma de chist tisular şi astfel acesta nu mai poate circula prin sângele matern şi nici nu mai poate provoca infecţia congenitală.

De aceea, infecţia fătului cu toxoplasma nu a fost raportată la femeile cu toxoplasmoză cronică, dobândită anterior sarcinii. Forma chistică persistă în ţesuturile gazdei creier, muşchigenerând o infecţie cronică 6,7. Screening Nu există un consens internaţional referitor la metoda de screening împotriva toxoplasmozei.

Toxoplasma gondii

Recomandarea împotriva screeningului universal în America de Nord şi Anglia se bazează pe prevalenţa scăzută a bolii, existenţa a foarte puţine laboratoare capabile de a efectua testări serologice standardizate, lipsa unui tratament înalt eficient şi costurile crescute ale screeningului.

Pentru ca screeningul să fie eficient, acesta trebuie repetat la maximum o lună, oferind astfel posibilitatea iniţierii tratamentului precoce. Totuşi, testările repetate duc toxoplasma igg pozitiv o creştere a costurilor şi tratamentelor nenecesare la paciente cu rezultate fals pozitive.

toxoplasma igg pozitiv

Aceste limitări trebuie puse în balanţă cu eficienţa aparentă toxoplasma igg pozitiv tratamentului infecţiei acute cu privire la reducerea deceselor şi a sechelelor grave Conform protocoalelor internaţionale, screeningul de rutină este recomandat toxoplasma igg pozitiv cu risc înalt imunodeprimate, HIV-pozitive sau la cele la care există suspiciunea de infecţie în urma unor descoperiri ecografice hidrocefalie, calcificări intracraniene, microcefalie, RCIU, ascită sau hepatoslenomegalie O posibilitate de screening, adoptată actualmente în Danemarca şi unele state americane, este aceea de testare neonatală, metodă ce permite toxoplasma igg pozitiv inclusiv al cazurilor subclinice nu există însă certitudinea reducerii gravităţii sechelelor pe termen lung.

Interpretarea rezultatelor screeningului Screeningul pentru toxoplasma igg pozitiv anticorpilor specifici IgG sau IgM este esenţial în diagnosticarea infecţiei acute cu Toxoplasma gondii în sarcină. Testul Sabin-Feldman, ce măsoară titrul anticorpilor IgG, toxoplasma igg pozitiv standardul de aur. Titrurile de anticorpi sunt adesea nedetectabile până la săptămâni după infectarea parazitară şi pot persista la valori scăzute toată viaţa.

Titruri crescute ale anticorpilor specifici toxoplasma igg pozitiv să fie documentate în vederea diagnosticării corecte a infecţiei cu Toxoplasma gondii în sarcină. O valoare stabilă a titrului de anticorpi IgG indică o infecţie cronică ce nu pune în pericol fătul. Pentru observarea stabilităţii, repetarea dozării anticorpilor trebuie realizată la o distanţă de minimum trei săptămâni, la acelaşi laborator.

O creştere de 4 ori sau mai mult a valorii poate să indice o infecţie acută. Valori fals pozitive sunt frecvent înregistrate când testele se realizează la laboratoare diferite sau în momente diferite ale zilei. Figura 1. Interpretarea şi managementul analizelor de screening serologic al infecţiei cu Toxoplasma Prezenţa anticorpilor IgM poate fi determinată prin metoda ELISA după săptămâni de la momentul infectării.

Trebuie reţinut faptul că titrul anticorpilor IgM poate rămâne ridicat timp de un an post-expunere, de aceea nu este sugestiv în diagnosticul infecţiei acute, în special la momentul la care nu este însoţit de un titru IgG modificat.

Dozarea anticorpilor IgM se repetă, de asemenea, la interval de trei săptămâni, de preferat la acelaşi laborator. Un titru al anticorpilor IgM aflat în creştere este diagnostic pentru infecţia acută. Dacă infecţia este toxoplasma igg pozitiv anterior concepţiei, este toxoplasma igg pozitiv probabil ca fătul să fie afectat. Un titru absent al anticorpilor IgM exclude o infecţie recentă, cu excepţia situaţiei în care testele sunt efectuate prea devreme post-expunere.

Femeile la care anticorpii IgG sunt pozitivi şi anticorpii IgM sunt negativi sunt considerate imunizate, iar feţii nu prezintă risc de a dezvolta toxoplasmoză congenitală 2. Diagnostic Confirmarea infecţiei primare acute este de o importanţă majoră în vederea evaluării riscului de toxoplasma igg pozitiv materno-fetală, iniţierii tratamentului medicamentos şi oferirii consilierii adecvate.

Pentru a determina cu o acurateţe ridicată probabilitatea unei infectări recente, există teste specifice, ca de exemplu testarea avidităţii anticorpilor IgG Testarea avidităţii IgG măsoară puterea legăturilor acestora cu Toxoplasma gondii În cele mai multe cazuri, aviditatea IgG creşte pe parcursul a 5 luni după momentul infectării. Astfel, pacienta cu o infecţie acută sub 5 luni o să prezinte un index scăzut de aviditate, pe când pacientele cu o infecţie anterioară sarcinii vor prezenta un index de aviditate mare Aşa cum a fost menţionat anterior, diagnosticul poate să fie ghidat şi de descoperiri ecografice.

Nespecificitatea markerilor ecografici îi plasează mai mult în sfera ajutorului oferit pentru monitorizarea gravităţii efectelor infecţiei asupra fătului, decât în calitatea de instrument de diagnostic. Din cauza riscurilor asociate metodei invazive toxoplasma igg pozitiv testare, primul pas este reprezentat de consilierea adecvată a pacientelor. Necesitatea amniocentezei trebuie să fie ghidată de vârsta toxoplasma igg pozitiv la momentul diagnosticului, de imposibilitatea unui diagnostic precis prin metode serologice şi de existenţa de markeri ecografici sugestivi pentru infecţie toxoplasmică.

Amniocenteza nu poate fi efectuată anterior împlinirii vârstei gestaţionale de 18 săptămâni din cauza ratelor mari de rezultate fals pozitive; de asemenea, procedura nu trebuie efectuată la mai puţin de 4 săptămâni de la momentul suspicionat de infectare, din cauza ratelor mari de rezultate fals negative Analiza fetală sangvină cordonocentezaconsiderată anterior ca fiind gold standard în diagnosticul infecţiei fetale, nu mai este actualmente indicată ca test diagnostic din cauza ratelor ridicate de sensibilitate şi specificitate a PCR-ului din lichidul amniotic şi, totodată, a asocierii unor riscuri suplimentare fetale ale procedurii 14,15, Tratament Odată ce testele serologice relevă o infectare recentă în primele 18 săptămâni de gestaţie sau la scurt timp înaintea concepţieise recomandă prevenirea transmiterii verticale a parazitului prin tratament medicamentos cu spiramicină.

Dacă infecţia fetală este confirmată printr-un rezultat pozitiv din lichidul amniotic, la 18 săptămâni de gestaţie sau după, se recomandă tratament medicamentos cu pirimetamină, sulfadiazină şi acid folinic în cazul în care pacienta se află deja în tratament cu spiramicină, se indică modificarea tratamentului cu asocierea celorlalte trei. În unele centre din Europa, modificarea tratamentului are loc între săptămânile 14 şi 16 Din cauza ratelor mari de transmitere observate după 18 săptămâni de toxoplasma igg pozitiv, tratamentul cu spiramicină, pirimetamină şi acid folinic este utilizat şi la pacientele care au fost infectate după 18 săptămâni, în încercarea de a preveni transmiterea verticală, iar în cazul în care aceasta a avut loc, pentru a oferi tratament fătului, reducând riscul apariţiei sechelelor neurologice grave.

Pirimetamina nu este utilizată înainte de 18 săptămâni, deoarece are toxoplasma igg pozitiv efect potenţial teratogen. Hpv virus active protector este mai pronunţat la femeile infectate în primul trimestru de sarcină.

Spiramicina nu traversează însă bariera fetoplacentară, de aceea nu este utilizată de primă intenţie în tratamentul fătului. Nu există date care să demonstreze efectul teratogen al spiramicinei. Se administrează până la momentul naşterii chiar şi la pacientele cu rezultat negativ din lichidul amniotic, luând în considerare posibilitatea unei infecţii tardive de la o placentă infectată precoce. Asocierea de pirimetamină, sulfadiazină şi acid folinic este recomandată tuturor gravidelor cu infecţie cu Toxoplasma gondii după 18 săptămâni de gestaţie, precum şi celor la care infecţia fetală a fost confirmată prin test PCR pozitiv din lichidul toxoplasma igg pozitiv sau este suspectată toxoplasma igg pozitiv malformaţii fetale congenitale detectate prin screening ecografic Acest regim terapeutic este utilizat în încercarea come ci si cura dal papilloma virus tratament eficient al infecţiei fetale, în special la gravidele la care nu se poate realiza amniocenteza în vederea prelevării de lichid amniotic pentru efectuarea PCR sau la cele la care infecţia maternă are loc după 18 săptămâni de gestaţie Figura 2.

hpv virus treatment at home hpv thanh qu?n

Protocol de management şi tratament al infecţiei acute cu Toxoplasma gondii în sarcină 24 În Franţa, regimul de administrare a tratamentului medicamentos este următorul: Pirimetamină — 25 mg p.

Managementul sarcinii O lungă perioadă de timp s-a considerat necesar avortul în cazul diagnosticării infecţiei acute cu Toxoplasma gondii în primul trimestru de sarcină.

Începând cuodată cu primele studii realizate asupra efectelor pe termen lung ale infecţiei toxoplasma igg pozitiv, avortul nu a mai fost recomandat. În Franţa, ţară în care există un protocol de screening prenatal TORCH, avortul este descurajat, terminarea sarcinii fiind rezervată cazurilor cu markeri ecografici de anomalii intracraniene fetale şi doar după confirmarea diagnosticului prin PCR din lichidul amniotic.

Raţionamentul are la bază rezultatele studiilor ce au toxoplasma igg pozitiv rata relativ mică de infecţie congenitală şi prognosticul bun al nou-născuţilor, cu diferenţe minime de dezvoltare la ani faţă de copiii neinfectaţi 21,23, Concluzii şi recomandări Prevenţia infecţiei acute cu Toxoplasma gondii în sarcină se realizează primar prin informarea gravidelor privind sursele de infecţie şi metodele de evitare a acestora.

Screeningul serologic universal este o metodă bună de depistare a infecţiei primare sau a seroconversiei, însă doar atunci când este efectuat corect retestare lunară, toxoplasma igg pozitiv acelaşi cabinetrezultând costuri majore. O categorie de paciente la care screeningul toxoplasmei este obligatoriu sunt pacientele imunodeprimate ex.

Este necesară testarea infecţiei toxoplasmice la momentul în care ecografia fetală decelează anomalii, incluzând fără a se limita doar la calcificări intracraniene, microcefalie, hidrocefalie, ascită, hepatosplenomegalie, restricţie de creştere intrauterină severă. Dacă testul de screening ridică suspiciunea unei infecţii recente la o pacientă gravidă, primul pas este retestarea la săptămâni.

Dacă rezultatul se menţine pozitiv, testul de aviditate al IgG este următorul pas. Confirmarea diagnosticului se face prin efectuarea PCR din lichidul amniotic.

Ciclul de viata al Toxoplasma presupune 3 forme: —   trofozoit: forma invaziva responsabila de manifestarile acute ale infectiei; —   chist: responsabil de infectia persistenta si  latenta; —   oochist: nu se intalneste la om, ci numai la pisica gazda obligatorieavand rol in ciclul evolutiv al Toxoplasmei si  in transmiterea infectiei. Parazitul este ubicuitar in natura, putand infecta orice mamifer, insa ciclul evolutiv complet se realizeaza numai la familia Felidae din care face parte si pisicaunde parazitul se reproduce si este eliminat prin materiile fecale sub forma de oochisti. Toxoplasma este un parazit intracelular obligatoriu, care are predilectie pentru neuroni, microglii, celulele coroidei si  retinei, precum si  pentru celulele apartinand sistemului toxoplasma igg pozitiv.

Dacă toxoplasma igg pozitiv maternă este cancer osos evolutie şi vârsta gestaţională este mai mică de 18 săptămâni, se recomandă instituirea unui tratament medicamentos bazat pe spiramicină. Actualmente, nici un protocol internaţional nu men­ţio­nea­ză ca fiind necesară oprirea cursului sarcinii.

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests. Toxoplasmosis: Maternal and pediatric findings in 23, pregnancies. Prevention of congenital toxoplasmosis. J Perinat Med. Toxoplasmosis of Animals and Man. CRC Press. Risk factors for Toxoplasma gondii infection in pregnancy: Results of a prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol. Sources of toxoplasma infection in pregnant women: European multicentre case-control study.

Br Toxoplasma igg pozitiv J. Isolation of the encysted form of Toxoplasma gondii from human skeletal muscle and brain. N Engl J Med. Toxoplasmosis in pregnancy. Clin Infect Dis.

Dozare anticorpi – Testarea pentru toxoplasmoza

Congenital toxoplasmosis in the United Kingdom: to screen or not to screen? J Med Screen. Paquet C, Yudin MH. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada.

Toxoplasma gondii Ac IgG | Regina Maria

Toxoplasmosis in pregnancy: prevention, screening, and treatment. J Obstet Gynaecol Can. Practice bulletin no. Obstet Gynecol. Reaffirmed Gilbert R, Gras L. European Multicentre Study on Congenital Toxoplasmosis. Effect of timing and type of treatment on the risk of mother to child transmission of Toxoplasma gondii.

Prenatal treatment for serious neurological sequelae of congenital toxoplasmosis: an observational prospective cohort study. PLoS Med. Management of Toxoplasma gondii infection during pregnancy. J Clin Microbiol.

Montoya JG. Laboratory diagnosis of Toxoplasma gondii infection and toxoplasmosis. J Infect Dis. IgG avidity test for the diagnosis of acute Toxoplasma gondii infection in early pregnancy.

Iran J Immunol.

Cand se recomanda?

Risk factors for retinochoroiditis during the first 2 years of life in infants with treated congenital toxoplasmosis. Pediatr Infect Dis J. Am J Obstet Gynecol. Toxoplasmosis seroconversion in pregnant women. The differing attitudes in France.